کارشناس آموزش گروه های فنی و مهندسی-تربیت بدنی-حقوق 

نام: عطاالله سیاحی

محل کار: دانشکده علوم انسانی

شماره تلفن داخلی: ۱۹۷

وظایف و اختیارات

 1. همکاری با مدیران گروه و کارشناسان دیگر جهت برنامه ریزی هرترم –تأیید و ارسال به آموزش
 2. انجام مکاتبات اداری مربوط
 3. رفع مشکلات آموزشی دانشجویان و پاسخگویی لازم
 4. پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 5. پیگیری امورآموزشی مربوط به دانشجویان
  • ثبت نام وحذف و اضافه دانشجویان
  • کنترل برگ ثبت نام از نظر رعایت پیشنیاز و همنیاز
  • کنترل سقف تعداد واحدها
  • مراحل انجام معادل سازی
  • ارسال نامه های مشروطی برای دانشجویان مشروط در هر نیمسال تحصیلی و اخذ تعهد کتبی از آنان
  • مراحل انجام انصراف از تحصیل
  • اعلام اسامی دانشجویان عدم مراجعه
  • تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی با هماهنگی اساتید و مسئولین کارورزی
  • کنترل وبررسی وضعیت کلاسهای درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی
  • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در پایان هر نیم سال تحصیلی و صدور و ارسال نامه های اخطار یا اخراج
  • فرایند اعمال ماده ۴۶
  • بررسی نهایی پرونده های دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی
 6. مراحل انجام امور دانشجویان مهمان و انتقالی
  • تحویل درخواست دانشجویان- تأیید و ارسال به آموزش
  • تعیین دروس انتخابی دانشجویان میهمان به ( ترمی و ماده ۵۵)
  • دریافت کارنامه دانشجویان میهمان به( ترمی و ماده ۵۵)
  • تشکیل پرونده وثبت نام ازدانشجویان میهمان از( ترمی و ماده ۵۵)
  • تطبیق واحد دانشجویان انتقالی و مکاتبات لازم با دانشگاه های مربوطه‌
 7. بررسی و گزارش وضعیت
  • سنوات دانشجویان
  • دانشجویان اخراجی
  • ارسال فرم ۵
  • دانشجویان عدم مراجعه
  • دانشجویان فارغ التحصیل وارسال پرونده آنان به اداره فارغ التحصیلان
 8. پیگیری فرایند صدور
  • مرخصی برای دانشجویان متقاضی
  • حذف ترم برای دانشجویان متقاضی
  • اخذ برگ انتخاب واحد دانشجویان جهت درج در پرونده.
  • اخذ کارنامه ترمی جهت درج در پرونده دانشجو
  • اخذ درس بصورت معرفی به استاد
  • اخذ دروس جهت ارتقاء معدل(نیمسال جبرانی)
  • گواهی واحدهای گذرانده
  • ابلاغ مشروطی جهت درج در پرونده دانشجو و ارسال به والدین
 9. استخراج لیست دانشجویان
  • تبصره ۲ ماده ۴۱ (جهت مجوز از معاونت)
  • با واحد های مازاد و کمتر از حد
  • غیبت بیش از ۳  درس( حذف ۳۵ و حذف کلاسی)
  • داری نمره ناتمام
  • ممتازین واعلام به فارغ التحصیلان
 10. مکاتبه با کمیسیون موارد خاص واحد پیرامون موارد آموزشی دانشجویان
  • مشروطی بیش از حد
  • اخراجی
  • اتمام سنوات
  • متقاضی معرفی استاد( ۶ واحد) و استفاده مجدد
  • متقاضی نیمسال جبرانی( ۶ واحد) و استفاده مجدد
  • استفاده مجدد از ماده ۵۵
 11. همکاری و هماهنگی با اداره امتحانات در
  • برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
  • تنظیم صورتجلسات
 12. اعلام اسامی دانشجویان ترم آخر به اداره فارغ التحصیلان
 13. انجام مراحل تسویه حساب با دانشجویان فارغ و تنظیم کارنامه‌های برای آنان
 14. صدور گواهی تعداد واحد برابر فرم های ارسالی از سازمان مرکزی برای دانشجویانی که درخواست گواهی تعداد واحد را دارند.
 15. اجرای کلیه آئین نامه های آموزشی ، بخشنامه ها و برنامه های آموزشی ابلاغ شده از سوی شورای آموزشی واحد و کمیسیون موارد خاص