مدیر آموزش

نام: سعید حیدری

محل کار: دانشکده علوم انسانی

شماره تلفن داخلی: ۱۶۳

وظایف و اختیارات
– تشکیل جلسات شورای آموزشی به صورت هفتگی و کمیسیون موارد به صورت متناوب و طرح مسائل و مشکلات دانشجویان و اتخاذ تصمیم شورا.
– بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان از بدو ورود، تعداد واحد هر ترم، واحد پاس شده به نسبت سال ورود و غیره.
– بررسی وضعیت پذیرفته شدگان هر ورودی از لحاظ مدرک، تناسب رشته تحصیلی با قبولی وضعیت نظام وظیفه با همکاری اداره مشمولان.
– اعلام آمار و مستندات ثبت نام هر ورودی به مراجع ذیربط .
– پیش بینی لازم برای برگزاری آزمون های سراسری و …
– بررسی تقاضای مرخصی دانشجویان و صدور آن در صورتی که مرخصی لطمه ای به دانشجو وارد نکند. (مخصوصاَ ورودی ۸۴ و بعد از آن).
– بررسی و ابلاغ وضعیت دانشجویانی که نسبت به دوره تحصیلی خود بی اعتنا هستند مثلاَ ۲ ترم متوالی غیبت در امتحانات دارند.
– پاسخ به مراجعین محترم مخصوصاَ به خانواده محترم دانشجویان با رعایت شأن خانوادگی ایشان.
– مشاوره آموزشی با دانشجویان به صورت خیلی مختصر.
– صدور ابلاغیه بلا تکلیفی جهت دانشجویان عدم مراجعه یک ترم و معرفی ایشان به نظام (در صورت مشمولی).
– ارائه نمرات دانشجویان به مدیر خدمات فناوری اطلاعات جهت ثبت نمرات.
– بررسی دانشجویان ممتاز هر سال و اعلام جهت برخورداری از تخفیف.
– بررسی و اعلام دانشجویان ممتاز چهار سال یا دو سال به اداره فارغ التحصیلان.
– بررسی وضعیت فارغ التحصیلی دانشجویان با همکاری گروه های آموزشی.

واحد های تابعه
– اداره ثبت نام
– اداره آموزش
– اداره برنامه ریزی و خدمات آموزشی
– اداره بایگانی
– اداره امتحانات
– اداره امور کلاس ها
– گروه های آموزشی